หน้าแรก

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2008 มิถุนายน 2008
สัปดาห์ที่ 18 1 2 3
สัปดาห์ที่ 19 4 5 6 7 8 9 10
สัปดาห์ที่ 20 11 12 13 14 15 16 17
สัปดาห์ที่ 21 18 19 20 21 22 23 24
สัปดาห์ที่ 22 25 26 27 28 29 30 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย

 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.สกลนคร

โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญณ บ้านลาดกระเชอ  อ.เมือง  จ.สกลนครในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551

ภาพบรรยากาศ : นม้สการสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ประเทศอินเดีย และท่องเที่ยวกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล

ในระหว่าง วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2551

ภาพบรรยกาศ : พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๑

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2551 ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรีโดย หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ ท่านได้มีเมตตาที่จะให้โอกาสแก่เยาวชนได้เรียนรู้ และได้ศึกษาพระธรรมวินัย การประพฤติปฏิบัติธรรม การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทำสมาธิภาวนา

ขอเชิญรับฟังธรรมเทศนา งานมุทิตาสักการะ หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2551ตารางแสดงธรรม งานมุทิตาสักการะ หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ขอเชิญรับพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในงานมุฑิตาสักการะ หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2551 เวลา 8.30 น.เป็นต้น ลงทะเบียนรับบัตรได้ที่บริเวณ อุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน

ภาพบรรยากาศ : พิธีเปิดสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.สุรินทร์

ณ วัดโคกบัวราย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2551

มุทิตาสักการะ หลวงพ่อสนอง กตฺปุญฺโญ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๑

มุทิตาสักการะ หลวงพ่อสนอง กตฺปุญฺโญ ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๑พระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัลยาณมิตรมารดา-บิดา ครูอาจารย์ ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐ เป็นผู้ทรงปัญญาที่สามารถให้คำแนะนำอบรมอันถูกต้องได้ครูอาจารย์ เป็นผู้ชี้นำศิษย์ให้เดินเข้ามาสู่สัทธรรมของสัตบุรุษด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.สุรินทร์

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.สุรินทร์

คณะศิลปินตลก นำโดยถั่วแระนำต้นผ้าป่าสถานีวิทยุมาถวายหลวงพ่อสนอง

 วันที่ 7 ก.พ. 2551 คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม)นายกสมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย) พร้อมสมาชิกได้นำต้นผ้าป่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรม จังหวัดปัตตานี มาถวายหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ที่วัดสังฆทาน

หลวงพ่อสนอง และคณะศิษย์วัดสังฆทานเปิดโรงทาน"น้ำอัดลม"และ"ขนมเครปญี่ปุ่น"ที่สนามหลวง

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ และคณะศิษย์วัดสังฆทาน ได้เปิดโรงทาน "เครื่องดื่มน้ำอัดลม"และ โรงทาน "ขนมเครปญี่ปุ่น"ที่ท้องสนามหลวง

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.สกลนครขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.สกลนคร
โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญณ บ้านลาดกระเชอ  อ.เมือง  จ.สกลนครในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551
Read more...
ภาพบรรยากาศ : ถวายพรมในวิหารหน้าพระประธานพระพุทธเมตตา รัฐวิหาร ประเทศอินเดียภาพบรรยากาศ : ถวายพรมในวิหารหน้าพระประธานพระพุทธเมตตา รัฐวิหาร ประเทศอินเดีย
โดยหลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ ได้นำคณะวัดสังฆทานจำนวน 29 ท่าน ถวายพรมไทปิงเพื่อปูด้านพระพุทธเมตตา
Read more...
ภาพบรรยากาศ : พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ประจำปีที่ ๔ภาพบรรยากาศ : พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ประจำปีที่ ๔
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ประจำปีที่ ๔
Read more...
ขอเชิญรับพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขอเชิญรับพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ระหว่างวันที่  11-19 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30 น.เป็นต้น
Read more...
ระเบียบการชิงทุนการศึกษาสังฆทานนิวส์ ปริญญาตรีถึงดอกเตอร์ระเบียบการชิงทุนการศึกษาสังฆทานนิวส์ ปริญญาตรีถึงดอกเตอร์

Read more...
โบรกเกอร์ forex